Film o nastanku Herceg Novog

Istorijski film Herceg Novi

Naš tim već dugo vremena radi na jednom veoma ozbiljnom projektu – izradi filma o nastanku Herceg Novog. Ovaj grad je biser našeg primorja, a svaki njegov kamen je istorija. Zato smo sa predanošću i uzbuđenjem pristupili ovom zadatku.

Prvo smo osluškivali glas istorije: proučavali smo istorijske knjige i razgovarali sa eminentnim istoričarima. Tražili smo nit koja će povezivati ljude i događaje i najvjerodostojnije objasniti šta se dešavalo na burnom polju prošlosti. Trebalo je razlučiti obilje podataka do kojih smo došli i uobličiti ih na način da budu relevantni, razumljivi i interesantni. Neprocjenjiv doprinos na ovom polju nam daje Srđan Marlović, više puta nagrađivani arhitekta i konzervator.

Izrada scenarija nam je oduzela dosta vremena jer su se ideje članova tima preplitale i nadopunjavale – tražili smo optimalna rešenja koja će biti u saglasju sa najvišim pravilima struke, a istovremeno i sa istorijskim činjenicama.

Snimanje i montaža koji su pred nama nisu ništa manje zahtjevni. Pred nama su mnogi izazovi od lokacija, odabira pravih glumaca, velikog broja statista, autentičnih kostima, specijalnih efekata i oživljavanje izgradnje Herceg Novog od samih početaka. Najkompleksiji dio posla će biti uklapanje snimljenog i 3D materijala u kompaktnu cjelinu.

Držite nam palčeve…

Digital Dab tim