Web dizajn – JPU “Đina Vrbica”

JPU "Đina Vrbica" web dizajn Digital DAB Podgorica

Prerada i dorada starog sajta.

1. Novi responzivni dizajn (dizajn prilagođen za komforan pregled na mobilnim uređajima ) sa zadatkom da se u što većoj mjeri sačuva izgled starog sajta.

Old Djina Vrbica

Stari izgled sajta

new djina vrbica

Novi izgled sajta

2. Optimizacija za pretraživače.
3. Optimizacija css, js i php (php7.1)  koda + poboljšanje sigurnosnih mjera.
6. Tipografija.
7. Upravljanje opcijama… sa “Theme options” prbačeno na “Customizer”