Web dizajn – JU “Zavičajni muzej Pljevlja”

JU "Zavičajni muzej Pljevlja" web dizajn Digital DAB Podgorica

Prerada i dorada starog sajta.

1. Novi responzivni dizajn (dizajn prilagođen za komforan pregled na mobilnim uređajima ) sa zadatkom da se u što većoj mjeri sačuva izgled starog sajta.

Stari izgled sajta

Novi izgled sajta
 
2. Zbog mogućnosti preslovljavanja rješen problem sa internom pretragom sajta.
3. Optimizacija za pretraživače.
4. Optimizacija css, js i php (php7.1)  koda + poboljšanje sigurnosnih mjera.
5. Novi integrisani light box.
6. Tipografija.
7. Upravljanje opcijama… sa “Theme options” prbačeno na “Customizer”

http://muzejpljevlja.com